29. rujna 2019. – 26. NEDJELJA KROZ GODINU

Župa i svetište sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima

  1. rujna 2019. – 26. NEDJELJA KROZ GODINU
datum dan svetac dana misna nakana
30. 9.

2019.

ponedjeljak sv. Jeronim 18.30  +ob. Delfe Šarčević
1. 10.

2019.

utorak Terezija od Djeteta Isusa 18.30  – misa na kolektivne nakane
2. 10.

2019.

srijeda sv. Anđeli Čuvari 18.30  +Ilija Sušić god.
3. 10.

2019.

četvrtak Kandid, Svjetlana 18.30  +Ivan Kondres god.

CIJELODNEVNO KLANJANJE PRED PRESVETIM (8.30 – 18.30)

4. 10.

2019.

petak sv. Franjo Asiški 18.30  – misa na kolektivne nakane

VJENČANJE pod MISOM: Živković – Obradović

5. 10.

2019.

subota sv. Faustina Kowalska 16.00 KRŠTENJE: Laura Lovrić; Lorena Barunović

18.30 + Ante i Rudolf Čuljak

6. 10. 2019. nedjelja 27. NEDJELJA KROZ GODINU 7.00  – za duhovna zvanja; +Stjepan Neferović god.

9.00  +Jozo Bilić god.

11.00  ŽUPNA     12.00 KRŠTENJE: Sedić; Luka Jurić

18.30 +Mato Relata god.

SVETE MISE:  NEDJELJOM: 7.00, 9.00, 11.00 i 18.30 sati. RADNIM DANOM:  u 18.30 sati.

 

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – u mjesecu listopadu koji je posvećen BDM, u 18.00 sati svakog dana su listopadske pobožnosti: krunica, litanije Majci Božjoj i u 18.30 je sv. misa. Dođimo na pobožnost našoj nebeskoj Majci.

PRVI PETAK – ispovijed jedan sat prije večernje sv. mise, tj. u 17.30 sati.

ZAVJETNO HODOČAŠĆE U PADOVU – i pohod grobu Sv. Antuna kao i na mjesta gdje je živio, propovjedao i umro. U Padovi je i grob našeg hrvatskog sveca sv. Leopolda Bogdana Mandića. Hodočašće je ovu u subotu 5. listopada. Polazak je u petak 4. 10. u 23.00 sata ispred crkve. Oni koji su se prijavili neka podignu karte i program hodočašća.

SUSRETI MINISTRANATA – susret je u subotu u 11.00 sati.

ŽUPNA KATEHEZA -ovaj tjedan započinjemo sa župnom katehezom za prvopričesnike i krizmanike. Zbog Nadbiskupijskih obaveza prvi susret s prvopričesnicima biti će u četvrtak: O.Š. Sesvete u 15.00 sati, a O.Š. Sesvetska Sela u 16.00 sati. Krizmanici na dogovor neka dođu također u četvrtak: O.Š. Sesvete u 10.00 sati, a O.Š. Sesvetska Sela u 9.00 sati.

SLJEDEĆE NEDJELJE – RODITELJSKI SASTANCI – za roditelje prvopričesnika – iza mise u 9.00 sati i roditeljski sastanak za roditelje krizmanika – iza mise u 18.30 sati. Pozivamo roditelje da se odazovu.

NEDJELJA – kateheza za mlade – nakon večernje sv. Mise.

INICIJATIVA 40 DANA ZA ŽIVOT – iduće nedjelje na izlazu iz crkve imat ćete priliku nabaviti njihove materijale i tako svojom novčanom donacijom pomoći trudnicama koje su odabrale život. Pomoć ide za prehrambene, higijeske i kućanske potrepštine te režije i ostale troškove Inicijative. Potičemo Vas da dođete i na bdjenje za život, pred bolnicom Merkur od 7 do 19 sati i pred bolnicom Sestara milosrdnica od 0 do 24 sata, svakog dana od 3. studenoga 2019.