KNJIGA “Svaki dan tragovima Krvi Kristove”

KNJIGA “Svaki dan tragovima Krvi Kristove”

***

Duhovna razmišljanja na temu Predragocjene Krvi za svaki dan u godini.

***

Knjigu su priredili Misionari Krvi Kristove

***

Cijena je 75 kuna i možete je nabaviti u sakristiji ili u župnom uredu.